Jak zapisać się na kurs?

W związku ze zmianami wynikającymi z nowej Ustawy z dnia 19 stycznia 2013r. wchodzi w życie elektroniczny obieg dokumentów w procesie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Zapisując się na kurs po 19 stycznia 2013r. osoba szkolona ma obowiązek wyrobić numer identyfikujący profil kursanta i przedstawić go w ośrodku szkolenia kierowców.

1. Przyszły kierowca najpierw musi pójść do lekarza, który ma uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o zdolności do prowadzenia pojazdu.

2. Kolejne miejsce, które należy odwiedzić to Wydział Komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania.

Dla osób zameldowanych w Łodzi adres urzędu to ul. Smugowa 26a i 30/32W Wydziale Komunikacji należy złożyć:

- wniosek o wydanie prawa jazdy (druk otrzymają Państwo w siedzibie auto szkoły bądź w Wydziale Komunikacji)

- pisemną zgodę rodzica lub opiekuna w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia (druk otrzymają Państwo w siedzibie auto szkoły bądź w Wydziale Komunikacji)

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (istnieje możliwość odbycia badań u lekarza współpracującego z naszą auto szkołą bądź od innego wybranego przez siebie lekarza pod warunkiem, że ma on uprawnienia do wystawiania orzeczeń lekarskich w w/w zakresie)

- fotografię (3,5 x 4,5 cm bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy)

Proszę pamiętać, aby mieć przy sobie dokument tożsamości.Na miejscu jest zakładany tzw. profil kandydata na kierowcę, do którego dostęp będzie miał wybrany ośrodek szkolenia kierowców oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Profil ten, czyli numer, należy okazać w wybranym ośrodku szkolenia kierowców.

Wszystkich, którzy przed rozpoczęciem kursu chcą poznać szczegóły, zapraszamy do biura auto szkoły Zasada przy ul. Limanowskiego 25 czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 17.00.


Dodatkowe informacje

  • należymy do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej (OSK)
  • możliwość nieograniczonego korzystania z komputera (rozwiązywanie testów)
  • materiały szkoleniowe niezbędne do nauki kursanci otrzymują bezpłatnie
  • dyspozycyjność wykładowcy co do terminu spotkań zajęć teoretycznych

Cennik

Kategoria B Cena
Kurs podstawowy 1350 zł
1h doszkalająca 45 zł

Możliwość zapłaty za kurs w ratach - w momencie zapisu minimalna wpłata 200 zł, następne wpłaty sukcesywnie przez czas trwania kursu.

Przydatne linki

Telefony

WORD (Biuro obsługi klienta)
ul. Smutna 28
91-729 Łódź
(42) 636 61 16 lub wew. 140

ul. Maratońska 102 A
94-007 Łódź
(42) 688 21 95SPRAWDŹ NA NASZYM FAN PAGE KIEDY NAJBLIŻSZE ROZPOCZĘCIE KURSU: